Regulamin korzystania z serwisu

Własność intelektualna


Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich rozmieszczenie na stronach serwisu internetowego firmy Weron podlegają ochronie prawa autorskiego i innych praw ochronnych. Niektóre podstrony internetowe serwisu Weron zawierają dodatkowo zdjęcia, które podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe i logo na stronach internetowych firmy Weron są chronione prawem o znakach towarowych.


Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody firmy Weron lub osób trzecich dysponujących prawami autorskimi do tychże materiałów. Zgoda powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.Wyłączenie odpowiedzialności


Strony serwisu internetowego firmy Weron sporządzono z zachowaniem jak największej staranności. Są one stale uzupełniane i aktualizowane. Jednak firma Weron nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji.


Weron cieszy się z Państwa zainteresowania naszą ofertą. Zaprezentowane materiały służą przekazaniu ogólnych informacji. Nie zastępują one doradztwa handlowego, medycznego, farmaceutycznego lub innego profesjonalnego. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub straty powstałe wskutek korzystania ze wskazanych wyżej informacji oraz informacji na stronach, do których prowadzą hiperłącza osadzone w naszym serwisie internetowym.


Linku do naszego portalu internetowego nie wolno umieszczać na stronach internetowych, zawierających lub mogących zawierać treści nielegalne lub nieobyczajne lub naruszające porządek publiczny.Ochrona Danych Osobowych


W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności, firma Weron kontaktuje się z Użytkownikami serwisu zawsze bezpośrednio korzystając z danych przeslanych w formularzu kontaktowym. Zapewniamy, że Państwa dane będą traktowane poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.


Wszelkie zarejestrowane przez Weron na stronach internetowych dane osobowe będą zachowywane, przetwarzane i – jeśli jest to wymagane do opracowania Państwa zapytań – przekazywane do przedstawicielstw firmy Weron, wyłącznie w celu indywidualnej obsługi lub przesłania informacji o produktach i usługach.


W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych, jak również do wglądu do danych oraz ich modyfikacji.


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.PORADY

repliki zegarków rolex replika zegarki repliki